Projectmanagement Quick Scan

  Waarom?
Het starten van projecten is vaak snel besloten. Er wordt een projectleider geselecteerd en het project wordt, vol goede moed en dito verwachtingen, gestart. Maar al te vaak echter levert het project niet op wat ervan verwacht werd, of duurde/kostte het meer dan van te voren verwacht werd. De meeste bedrijven weten wel dat binnen deze projecten er ‘iets’ nog niet zo gaat zoals het zou moeten gaan, maar wat dat precies is en wat er vervolgens aan gedaan moet worden blijft vaak diffuus. Het gevolg is dat de volgende projecten tegen dezelfde problemen aan blijven lopen en er niet geleerd wordt van het verleden. Dit is voor de meeste bedrijven helaas eerder regel dan uitzondering en kost al snel meer dan een kwart van de projectbudgetten.

  De Pijn
Het is geen sinecure om uit het complex van een projectorganisatie te achterhalen wat er wel en wat er niet goed is gegaan. Dit vraagt vaak een grondige analyse, voldoende afstand van de inhoud (objectieve kijk) en kennis/inzicht van hoe een project eigenlijk opgezet en uitgevoerd zou moeten worden. Dit is voor organisaties die nog niet optimaal opereren zeer moeilijk of zelfs nagenoeg onmogelijk (want dan was het in de eerste plaats namelijk niet mis gegaan). Daarbij geldt dat vaak een aantal problemen/oorzaken met en rondom projecten vaak niet eens alleen aan het projectteam zelf liggen, maar ook aan de omgeving waarin deze opereert. Hierbij valt te denken aan de afwezigheid van projectondersteunende processen en andere afhankelijkheden die van grote invloed zijn op het succes van een project. Een onderzoek naar verbetermogelijkheden kan lang duren en veel kosten, waarbij de uiteindelijke uitkomsten (de winst) niet voldoende onderbouwd is. Dit is een dermate onzekere situatie dat het veelvoorkomend om projectbudgetten maar simpelweg te verhogen of te accepteren dat ‘het er niet beter op wordt’.

 Wat?
Een Quick-Scan biedt een oplossing voor dit probleem. Een Quick-Scan gaat er van uit dat er, verdeeld over de verschillende deelaspecten van een project, een aantal vaste ontwikkelingsstappen te nemen zijn. Op basis van een aantal gerichte vragen kan tijdens een interview al een aardig beeld geschetst worden van de wijze waarop de organisatie met projecten omgaat. Wanneer dit interview herhaald zou worden met meerdere betrokkenen ontstaat natuurlijk een veel breder en grondiger beeld van de projectorganisatie.

Na het afronden van een Quick-Scan heeft de organisatie een antwoord op twee vragen:

  1. Op welke wijze kan de organisatie haar projecten verbeteren;
  2. Waar is de grootste winst te halen binnen de verbeterpunten (waar moet gestart
    worden met Quick Wins).

Een Quick-Scan is dus een snelle en eenvoudige methode om uw organisatie te ‘screenen’ op
verbetermogelijkheden met als resultaat een gericht en concreet actieplan ter verbetering van deze onderdelen.

Voortvloeiend uit deze Quick-Scan kan op basis van een aantal kengetallen snel concreet inzicht gegeven worden in mogelijke besparingen.

Wanneer de Quick-Scan periodiek ingezet wordt is het tevens een goed instrument om de voortgang van verbetervoorstellen te monitoren.

  Hoe?
De Quick-scan kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. De vorm is afhankelijk van het type organisatie:

Vorm

Kenmerken

Kostenindicatie

Quick-Scan Light:
·   1 interview met 1 persoon
·   Kort Rapport (1 A4)

·   Alle typen organisaties

Normaal
€ 500,-
Nu tijdelijk gratis!

Small
Business Quick Scan:
·   2 interviews (meer mogelijk)
·   Uitgebreid rapport met advies

·   Organisaties met operationele aansturing door hoogste management (directie)
·   Typisch MKB-bedrijf

€ 2.500,-
(
grotere Quick-Scan betekent maatwerk in kosten)

Layered Quick Scan:
·  3 interviews (meer mogelijk)
·  Uitgebreid rapport met advies

·   Gelaagde organisaties (meerdere  (max. 3) management niveaus)
·   Afstand operatie en management
·  Specialisme in functies

€ 3.500,-
(grotere Quick-Scan betekent maatwerk in kosten)

Operational Quick Scan
·meerdere interviews
·  Uitgebreid rapport met advies

·  Organisaties gericht op productieprocessen
·  Hoge mate van specialisme

Prijs afhankelijk van omvang organisatie en aantal interviews (zie hierboven)

Quick Scan 360⁰
·  meerdere interviews (min. 3)
·  Uitgebreid rapport met advies

·  Organisaties met klantprojecten

·  Projectsamenwerking tussen organisaties 

Prijs afhankelijk van omvang organisatie en aantal interviews (zie hierboven)

Programma
of Portfolio Scan

·   maatwerk

maatwerk

Voor alle vormen geldt dat wanneer er geen Business Case (terugverdien voorstel) opgesteld kan worden, waarbij de opbrengsten niet minimaal het vijfvoudige zijn van wat de kosten van de Quick-Scan zijn, de klant een korting krijgt van 50% op de Quick Scan. Wanneer de klant al een Quick-Scan Light heeft afgenomen geldt hierbij zelfs een korting van 100%!

Met andere woorden: Levert een Quick Scan u niets op, dan betaalt u ook niets!

Meer weten?
Graag komen we met u in contact om over de mogelijkheden te spreken of meteen een afspraak te maken voor een gratis Quick Scan Light!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>