Het ligt in de aard van projecten om te mislukken!

Direct door naar de mantra’s? Scroll naar beneden!

We weten toch al zo veel van projectmanagement?
Een tijd geleden alweer had ik een interessant gesprek op een vooraanstaande Hogeschool in Nederland. Welke doet er nu even niet toe. Het gesprek was met een aantal bepalende mensen uit het vakgebied van Bedrijfskundige Informatica. Waar het gesprek over ging doet er ook even niet toe. Wat me opviel tijdens het gesprek was dat deze onderwijsinstelling grote focus heeft op vernieuwing, zowel op onderwijsmethodisch als vakinhoudelijk niveau. Toen ik in dat gesprek aangaf dat er op projectmanagement niveau nog wel wat zaken te verbeteren vallen, werd ik aangekeken alsof mijn gesprekspartners net een groen-geel spook voorbij hadden zien vliegen: “We weten toch al zo veel van projectmanagement? Dat is toch niet nieuw?”.

En toch mislukt het leeuwendeel van projecten
En da’s vreemd. Het hele bestaansrecht van een onderwijssysteem is gebaseerd op het uitleggen hoe we bepaalde dingen moeten zien, denken en doen (dat laatste zeker op een Hogeschool). Je zou dus zeggen dat wanneer we zoveel van dit vakgebied weten, de meeste projecten tot een succes gemaakt worden. Lees verder

Projecten: fixen of niet fixen? – 6 aandachtspunten

De laatste tijd hoor ik in de MKB markt meer en meer positieve geluiden over het fixen van projecten. Fixen betekent in normaal Nederlands het vastzetten van de prijs van levering (‘voor een vast bedrag’ zeg maar). Voor klanten een enorme uitkomst, omdat ze weten wat ze krijgen voor welk geld. Voor leveranciers een prettige manier van werken, want het biedt een bepaalde (lever-)zekerheid. Vanuit dit licht beschouwd een win-win situatie. Helaas is de werkelijkheid der dingen vaak net iets weerbarstiger dan dit. Een fixed project wordt in de praktijk te vaak aangevlogen als een onderhandelingstraject en slaat daarmee een aantal belangrijke uitgangspunten van projectmatig werken over.
In deze column wordt een aantal aandachtspunten besproken, welke zowel een kans als een bedreiging zijn voor de projectvoering bij fixed projecten. Lees verder

Het belang van een onzekere Projectmanager

Vaak wanneer ik de vraag stel wat een project nou ècht kenmerkt krijg ik antwoorden in de trant van ‘een project is tijdelijk’, ‘een project heeft een van te voren gesteld doel’, ‘een project verloopt gefaseerd’ en ga zo maar door met de standaard text-book antwoorden. Natuurlijk zijn deze antwoorden niet fout. Integendeel; een goed project heeft deze kenmerken allemaal in zich (en nog meer). Maar is dit het èchte kenmerk van een project? Ik kan legio voorbeelden geven van ‘normale processen’ die ook aan deze kenmerken voldoen, maar geen project genoemd worden. Wanneer ik vertel dat de basis van projecten gevormd wordt door onzekerheid zie ik vraagtekens boven hoofden verschijnen (ik ben nogal visueel ingesteld). Na enige verdieping in de achterliggende redenen daarvan verbaast dit me wel en niet. Lees verder

Praktijktips voor Projectmanagers

Projectmanagers zijn schapen met vijf poten met een hondenbaan. Ze moeten van alle markten thuis zijn en te pas en te onpas kunnen schakelen in een vaak woelige omgeving. Ze moeten zich bewust zijn van dat wat ze nog niet weten maar ook sturing geven op basis van dat wat ze wel weten. Een vakgebied vol dilemma’s waarin dagelijks keuzes worden gevraagd van de projectmanager.
Hieronder volgen een aantal praktijktips (of mantra’s) die een projectmanager kunnen helpen in deze waan van alle dag. Lees verder