Reden 5 waarin verduurzaming van ICT kan leren: het recept wordt ingrediënt

Nieuwe manier van aanpakken: het recept wordt ingrediënt.

Binnen het ICT-vakgebied zijn we steeds op zoek naar een aanpak die beter past bij dat wat we doen, ‘namelijk iets met bedrijfsprocessen, in plaats van met computers’. Zo is er ondertussen een verscheidenheid aan ontwikkel- en projectmethoden ontwikkeld welke binnen de context van het probleem dat ze oplossen allemaal goed werken. Er bestaat echter (nog) geen meta-methode waarmee alle problemen opgelost kunnen worden (Haarlemmer Olie). Ondanks de grote inspanningen om dit te verbeteren mislukt ongeveer mislukt ongeveer 70% van de projecten binnen de ICT-sector.

Lees verder

Reden 4 waarin verduurzaming van ICT kan leren: Complexiteit

Complexiteit

De wereld van ICT is complex. Deze wereld leent zich dan ook bij uitstek voor het organiseren van (complexe) veranderingsprocessen en -oplossingen. Binnen het ICT-matig denken (en de methoden en technieken die hierbij komen kijken) is er een de laatste jaren steeds meer aandacht voor het creëren van samenhang (in alle aspecten die bij het vakgebied komen kijken). Samenhang ontdekken  en creëren is een van de belangrijkste vertrekpunten is het opstarten van projecten. Samenhang niet alleen binnen de grenzen van een systeem, maar in relatie tot heel haar omgeving (context). De complexiteit en specialisatie van deze materie vereist een manier van denken die bij ICT-professionals steeds beter doordringt. Dit ‘systeemdenken’ is weliswaar een kwaliteit, maar kan ook een zwaar belemmerende factor zijn voor verdere ontwikkeling. Een tegengestelde beweging is derhalve ook merkbaar. Dit uit zich in bijvoorbeeld kort-cyclische ontwikkelingen en de opkomst van ‘apps’.  Deze zaken vergen een grotere flexibiliteit van onze ICT-omgevingen en daardoor ook van onze (project-) organisatie.
Lees verder

Reden 3 waarom duurzaamheid van ICT kan leren: de toekomst is…

De toekomst is: onduidelijk\vaag\nieuw\snel\onzeker\all
of the above

Ik herinner me nog  een verhaal over de buurtsuper op de hoek van de Prins Bernhard straat en de Oranjestraat van het dorp waar ik opgegroeid ben. Ik had als baby speciale voeding nodig, omdat de standaard babyvoeding niet de gewenste bestemming bereikte. Mijn moeder besprak met de winkelier het probleem en er werd in samenspraak gezocht naar een voeding die wel aansloeg. Een paar jaar later (ik was de lagere school nog niet af ) bestond deze winkel niet meer. Binnen 10 jaar van ‘middenin de samenleving’ tot ‘overbodig en dus failliet’.

Lees verder

Reden 2 waarom Verduurzaming van ICT zou kunnen leren: het nieuwe werken

2. Veranderingscurve die de pan uit rijst en wij die dat niet heel erg goed kunnen bijbenen

Afgelopen week zag ik een TED-talk van Eddie Obeng (www.worldaftermidnight.com). Zijn boodschap is simpel; iemand heeft midden in de nacht (overigens ook zo’n 15 jaar geleden) een knop omgezet waardoor onze wereld anders is gaan werken dan we gewend waren: ze reageert niet meer op de wijze waarop we verwachten dat ze reageert. De snelheid, schaal en informatiedichtheid van onze wereld is zo enorm toegenomen dat de regels van onze samenleving ‘als vanzelf’ veranderd zijn. Toch is ons denken en dus ons handelen, laat staan onze interpretatie van deze regels, daar nog niet (voldoende) op aangepast.  De ontwikkelingen hebben ons dus ingehaald en we staan met 0-2 achter (in een thuiswedstrijd nota bene). Lees verder

7 redenen waarom Verduurzaming van ICT zou kunnen leren

Ik zit nu al twee weken met een omgekeerde writers-block. Dus niet dat ik niets op papier krijg; integendeel! Ik schrijf me letterlijk suf en heb de wereld aan ideeën, maar telkens wanneer ik denk dat ik iets te pakken heb ontploft het onderwerp me zo’n beetje in het gezicht en kan ik niet stoppen met schrijven. Het gevolg: 20+ pagina’s tekst die door diezelfde 20+ pagina’s hun doel (gelezen worden) voorbij streven.  Verduurzaming is namelijk een onderwerp waarin zo ontzettend veel te ontdekken is, dat er altijd wel iets is wat nog extra verduidelijking nodig heeft. En aangezien ik graag een compleet beeld (een rond verhaal) wil creëren een soort van onmogelijke taak.

Dit deed me denken aan de tijd dat ik mijn carrière begon. Vers afgestudeerd van een opleiding Overheidsmanagement ben ik een werkveld ingedoken waarin ik alleen erg veel interesse had, maar waarvan ik maar o zo weinig af wist. Niet gehinderd door enige kennis en kunde heb ik me laten omscholen en ben zo mijn loopbaan begonnen in de ICT. Nu, bijna 15 jaar verder, sta ik eigenlijk op hetzelfde punt en begin ik een aantal parallellen te zien. Gelukkig wel, want ik kan nu mijn opgedane ervaring en kennis inzetten om hier een weg in te vinden.

Geen artikel dus. Dan maar een lijstje? Tsja, ik ben helemaal niet zo van de lijstjes, maar misschien, heel misschien dwingt het me mijn gedachten op een andere manier te ordenen en de onderwerpen iets beter af te bakenen. Vandaar: 7 redenen waarom het me zo lang duurt om een blog te schrijven.

<edit> zo na het schrijven van dit stuk ben ik erachter gekomen dat dit toch weer een artikel geworden is. Een artikel bestaande uit 7 blogs :-) Vandaag deel 1 van 7  </edit>

Lees verder

Het ligt in de aard van projecten om te mislukken!

Direct door naar de mantra’s? Scroll naar beneden!

We weten toch al zo veel van projectmanagement?
Een tijd geleden alweer had ik een interessant gesprek op een vooraanstaande Hogeschool in Nederland. Welke doet er nu even niet toe. Het gesprek was met een aantal bepalende mensen uit het vakgebied van Bedrijfskundige Informatica. Waar het gesprek over ging doet er ook even niet toe. Wat me opviel tijdens het gesprek was dat deze onderwijsinstelling grote focus heeft op vernieuwing, zowel op onderwijsmethodisch als vakinhoudelijk niveau. Toen ik in dat gesprek aangaf dat er op projectmanagement niveau nog wel wat zaken te verbeteren vallen, werd ik aangekeken alsof mijn gesprekspartners net een groen-geel spook voorbij hadden zien vliegen: “We weten toch al zo veel van projectmanagement? Dat is toch niet nieuw?”.

En toch mislukt het leeuwendeel van projecten
En da’s vreemd. Het hele bestaansrecht van een onderwijssysteem is gebaseerd op het uitleggen hoe we bepaalde dingen moeten zien, denken en doen (dat laatste zeker op een Hogeschool). Je zou dus zeggen dat wanneer we zoveel van dit vakgebied weten, de meeste projecten tot een succes gemaakt worden. Lees verder

How I fell in love with a story about ‘How I fell in love with a fish’

Dit stuk is in de eerste plaats bedoeld voor mijn studenten ICT-strategie, maar is wellicht ook interessant voor andere strategie-nerds (zoals ikzelf); mensen die altijd op zoek zijn naar dat wat (er) nog niet klopt. Mensen die pas tevreden zijn als het balletje rond is en de richting uitrolt die voor ogen stond.
Lees verder

Het oude jaar zit erop, tijd voor iets nieuws… maar dan net iets anders…

Het voornemen
Een nieuw jaar, met nieuwe kansen en veel goede voornemens. Zo beginnen de meeste van ons het nieuwe jaar. Dit jaar gaan we alles anders doen, om er vervolgens een paar maanden later achter te komen dat het toch een beetje meer van hetzelfde lijkt te zijn. Doet dit je denken aan Groundhog Day? Het zit zo in ons systeem ingebakken, dat zelfs onze tijd  erop is ingericht. Minuten, uren, dagen, weken, maanden en jaren lopen af en beginnen iedere keer weer helemaal opnieuw. Alles loopt af en bouwt zichzelf weer ‘als vanouds’ op. ‘The circle of life’; cyclisch dus. Echt grote veranderingen maken we maar een paar keer in ons leven en die beslissingen zijn meestal niet rond de jaarwisseling genomen, maar komen ‘op je pad’. En toch… toch maken we die voornemens weer ieder jaar, want wie hoopt er nou niet op het winnende lot uit de miljoenenloterij? Lees verder