Reden 4 waarin verduurzaming van ICT kan leren: Complexiteit

Complexiteit

De wereld van ICT is complex. Deze wereld leent zich dan ook bij uitstek voor het organiseren van (complexe) veranderingsprocessen en -oplossingen. Binnen het ICT-matig denken (en de methoden en technieken die hierbij komen kijken) is er een de laatste jaren steeds meer aandacht voor het creëren van samenhang (in alle aspecten die bij het vakgebied komen kijken). Samenhang ontdekken  en creëren is een van de belangrijkste vertrekpunten is het opstarten van projecten. Samenhang niet alleen binnen de grenzen van een systeem, maar in relatie tot heel haar omgeving (context). De complexiteit en specialisatie van deze materie vereist een manier van denken die bij ICT-professionals steeds beter doordringt. Dit ‘systeemdenken’ is weliswaar een kwaliteit, maar kan ook een zwaar belemmerende factor zijn voor verdere ontwikkeling. Een tegengestelde beweging is derhalve ook merkbaar. Dit uit zich in bijvoorbeeld kort-cyclische ontwikkelingen en de opkomst van ‘apps’.  Deze zaken vergen een grotere flexibiliteit van onze ICT-omgevingen en daardoor ook van onze (project-) organisatie.

Er zit, naast complexiteit in samenhang namelijk een flinke dosis mensenwerk in ICT, iets wat maar moeilijk in werkinstructies te vatten valt. Hier hebben we in de ICT-sector van geleerd en geven de menselijke kant steeds meer ruimte in onze projecten. En mensenwerk begint met ‘besef’ van wat we aan het doen zijn!

Wanneer ik probeer uit te werken hoe verduurzaming tot stand gebracht kan worden zie ik dezelfde patronen verschijnen. Het is een zeer complexe balans tussen de ‘people, planet en profit’ waar we naar zouden moeten streven; een complex systeem dus. Hierbij kan het systeemdenken uit de ICT goed van pas komen, maar ook gevaar opleveren. Te complex denken en te grote projecten levert een te groot faalrisico op en te weinig praktische borging. Het goede nieuws is dat we hiervan kunnen leren en niet dezelfde fouten hoeven te maken als in de ICT!

Dit betekent dat we duurzaamheidsdoelstellingen vooral niet te ‘ver weg’ moeten gaan organiseren in aparte teams, functies en projecten en vooral ook niet te veel in één keer moeten willen realiseren. Het verleden heeft ons namelijk geleerd dat het moeilijker is om deze fout te herstellen dan dat het is om ze opnieuw te maken. Dit betekent overigens niet dat we ‘maar klakkeloos moeten gaan doen’. Structuur en ordening is wel degelijk belangrijk, maar dient wellicht op een ander niveau plaats te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>